Partner
pro digitalizaci
samospráv

Specializujeme se na technickou, právní a metodickou podporu v oblasti digitalizace samospráv.

Specializujeme se na technickou, právní a metodickou podporu v oblasti digitalizace samospráv.

Máme zkušenosti s budováním open source aplikací pro samosprávy.

Naši partneři
Nabízíme
Konzultace

Poskytujeme technickou, právní a metodickou podporu v oblasti digitalizace samospráv.

Vývoj software

Nabízíme open source aplikace a nástroje pro samosprávy.

Znalostní databáze

Znalosti, příklady dobré praxe a know-how k opakovanému využití pro samosprávné celky.

Otevřená města jsou neziskovou organizací, která přispívá k rozvoji využití otevřených řešení v prostředí místních samospráv.

Naše hodnoty

01 Otevřenost

Otevřenost je základním předpokladem našeho fungování. V souladu s principy otevřenosti vyvíjíme open source aplikace a poskytujeme právní a metodická doporučení spojená s digitalizací samospráv.

02 Flexiblita

Flexibilita je nedílnou součástí otevřenosti. Je pro nás zásadní umět flexibilně reagovat na potřeby samospráv a pomoci přispět k pozitivním jevům, jako je rozhodování na základě dat, veřejná diskuze nebo obrana proti efektům vendor lock-in.

03 Inovace

Inovace je klíčovou hodnotou. Díváme se na problém vždy z různých úhlů a hledáme vylepšení našich řešení. Inovace je základním předpokladem konkurenceschopnosti našich produktů.

20

členů

Otevřená města jsou nyní složena z 20 členů z různých úrovní samospráv v ČR.

2 083 518

občanů

Činnost Otevřených měst má dopad na 2 083 518 občanů členů spolku.

3

produkty

Otevřená města nyní spravují v produkci 3 softwarové produkty jako nástroje digitalizace místních samospráv.

1 000 000

Otevřená města nyní hospodaří přibližně s 1 000 000 Kč ročně.