Otevřená města

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jsme starostové, radní a zastupitelé měst a obcí v České republice a oslovujeme Vás, protože chceme společně s Vámi zlepšit otevřenost radnic v českých městech a obcích.

Pod otevřeným fungováním radnice si představujeme

  • pravidelné zveřejňování informací,
  • vstřícný přístup k občanům,
  • vysoké možnosti zapojení občanů do veřejného dění,
  • průhledné veřejné zakázky od přípravy záměru až do odevzdání výsledku,
  • používání moderních a otevřených technologií ve veřejné správě.

Každodenní fungování radnice přináší celou řadu výzev ke zlepšení otevřenosti. Může jít o nehospodárné výdaje, kolabující informační systémy, nedůvěru občanů k radnici, nevyužité přínosy opakovaně využitelných dat apod. Jako zastupitelé tyto problémy známe a víme, že mají podstatné dopady na život občanů.

Jsme přesvědčeni o tom, že řadu problémů lze lépe vyřešit díky užší spolupráci mezi městy, obcemi a dalšími veřejnými institucemi. Spolupráce ve společných tématech vede k šetření rozpočtových prostředků, používání osvědčených řešení a kvalitnějším službám občanům. Uvědomujeme si, že otevřenost něco stojí, a jsme připraveni na ni v rozpočtu vyčlenit prostředky. Jsme přesvědčeni, že vložené náklady se nám mnohonásobně vrátí na ušetřených prostředcích.

Stát se členem!