Stanovy Otevřených měst

Stanovy jsou základním právním dokumentem, který upravuje fungování spolku.

  • Zakotvují cíle organizace a principy jejího otevřeného fungování
  • Řeší vzájemné vztahy mezi výborem spolku a jinými orgány.
  • Jsou postaveny na spravedlivém zastoupení měst, kde větší města mají více hlasů, ale ne tolik, aby mohla ostatní tzv. převálcovat.

Stáhnout stanovy Otevřených měst

K dispozici je také varianta stanov s komentářem, kde je podrobné vysvětlení, příklady rozložení hlasovací síly a organizační diagram.