Otevřenost

Máme transparetní účet. Můžete se sami přesvědčit, co se děje s každou korunou, kterou má spolek. Nebo si projít účetní závěrky.

Dokumenty jsou k nalezení v repozitáři.

Cílíme na všeobecné problémy. Pomocí našich cílů s nimi pomůžeme.

Stanovy spolku jasně definují naše cíle i prostředky, kterými jich dosahujeme.