Balíček pro uchazeče o členství

(Pokud nejste obcí či městskou částí, tudíž se ucházíte o přidružené členství, stačí nás kontaktovat.)

V tomto balíčku najdete vzor usnesení a důvodové zprávy ke vstupu do spolku Otevřená města. Tím bude splněno vše potřebné, aby se vaše město nebo obec mohly stát členy, pokud tento krok schválí zastupitelstvo.

Vzorové usnesení včetně důvodové zprávy a stanov je třeba si stáhnout, vyplnit, schválit v Zastupitelstvu města, nechat podepsat usnesení a stanovy starostou a orazítkovat a zaslat listiny spolku (ideálně datovou schránkou).

Zakladatelský balíček obsahuje:

Stáhnout vzorové usnesení Zastupitelstva ke vstupu do spolku

Pokud používáte open source program Libre Office, můžete dát přednost dokumentu ve formátu ODT.

K usnesení musí být přiloženy Stanovy Otevřených měst (aktualizovány 2. 11. 2015)


Další podrobné informace lze najít na webových stránkách Otevřených měst, podle potřeby si je prostudovat a přiložit je případně k podkladovým materiálům pro jednání Rady: