Pozvánka na členskou schůzi dne 5.3.2021

01. 03. 2021

Vážení členové spolku Otevřená města, dovolte nám, abychom Vás jménem výboru Otevřených měst pozvali na konání 1. členské schůze v roce 2021, která se bude konat v pátek 5. 3. 2021 od 9 do 12 hod. Členská schůze bude zejména o vizi, strategickém směřování spolku v následujících měsících a diskusi Vašich aktuálních potřeb.

Vážení členové spolku Otevřená města,

dovolte nám, abychom Vás jménem výboru Otevřených měst pozvali na konání 1. členské schůze v roce 2021, která se bude konat v pátek 5. 3. 2021 od 9 do 12 hod. Členská schůze bude zejména o vizi, strategickém směřování spolku v následujících měsících a diskusi Vašich aktuálních potřeb.

Program členské schůze:

 • 9:00-9:15 Zahájení a představení účastnících se členů
 • 9:15-10:00 Představení Strategie Otevřených měst 2021-2022 s výhledem do 2026/2027 + diskuse aktuálních potřeb členů
 • 10:00-10:30 Představení návrhu změny stanov Otevřených měst zejména ve spojitosti s novou možnosti vstupu krajů do spolku a dalších organizačních úprav + Aktualizace smlouvy o výkonu funkce
 • 10:30-11:00 Představení kandidáta na pozici předsedy Otevřených měst 11:00-11:30 Hlasování
 • 11:30-12:00 Závěrečná diskuse

Technické zajištění členské schůze: Schůze proběhne na platformě Google Meet.
Adresa schůzky je: https://meet.google.com/nrf-hnhn-yya
Hlasování proběhne formou zaslání zprávy do chatu schůzky.
Celá členská schůze bude nahrávána, připojením se na schůzku s nahráváním souhlasíte.

Podklady pro jednání:

 1. Návrh strategie Otevřených měst 2021-2022 s výhledem do 2026/2027
 2. Dotazníkové šetření aktuálních potřeb členů (formulář zaslaný společně s pozvánkou viz níže)
 3. Podklady pro změnu stanov Otevřených měst (ve formě bodů k diskusi)
 4. Podklady od kandidáta na pozici předsedy Otevřených měst
 5. Aktualizovaná verze smlouvy o výkonu funkce ke schválení
 6. Rozpočet za rok 2020
 7. Výzva pro členy o návrh kandidátů na uvolněné místo do výboru OM za pana Víta Olmra.

Prosíme o vyplnění krátkého dotazníkového šetření na adrese: https://forms.gle/BhYSnHJPsK9kRjE99

Vaše odpovědi nám umožní lepší přípravu na členskou schůzi a bude sloužit jako podklad pro diskusi o strategickém směřování organizace a Vašich potřebách jako členů Otevřených měst.

Děkujeme a těšíme se na setkání s Vámi.

Jiří Marek
předseda Otevřených měst, z.s.

Malinovského náměstí 624/3
602 00 Brno

(+420) 602 570 184
jiri.marek@otevrenamesta.cz

V Brně dne 18. 2. 2021