Informace o členské schůzi dne 5. 3. 2021

02. 02. 2021

Zveme členy, zájemce o členství i ostatní příznivce na členskou schůzi, která proběhne v pátek 5. března 2021 online.

Vážení členové spolku Otevřená města,

dovolte mi, abych Vás informoval jménem výboru Otevřených měst o datu konání 1. členské schůze v roce 2021, která se bude konat v pátek 5. 3. 2021 od 9 do 12 hod. Členská schůze bude zejména o vizi, strategickém směřování spolku v následujících měsících a diskusi Vašich aktuálních potřeb.

Rámcový program bude tento:

  1. Představení Strategie Otevřených měst 2021-2022
  2. Představení návrhu změny stanov Otevřených měst zejména ve spojitosti s novou možnosti vstupu krajů do spolku a dalších organizačních úprav
  3. Dovolení výboru Otevřených měst, jak bylo slíbeno na poslední členské schůzi
  4. Diskuse na téma Vašich aktuálních potřeb.

Dne 18. 2. 2021 obdržíte pozvánku s oficiálním programem, harmonogramem diskuse, informací o platformě pro konání členské schůze (členská schůze proběhne distančně) a související podklady.

Dle jednacího řádu Vás tímto jako člena spolku vyzývám k zaslání Vašich návrhů do programu členské schůze. Návrhy zasílejte nejpozději do 17. 2. 2021 na adresu info@otevrenamesta.cz.

Děkujeme a těšíme se na setkání s Vámi.

Jiří Marek předseda Otevřených měst, z.s.

Malinovského náměstí 624/3
602 00 Brno
(+420) 602 570 184
jiri.marek@otevrenamesta.cz

V Brně dne 2. 2. 2021