Členská schůze Otevřených měst #5 | Dolní Jirčany

30. 08. 2020

Zveme členy, zájemce o členství i ostatní příznivce na členskou schůzi, která proběhne v úterý 15. září 2020 v Dolních Jirčanech.

Členská schůze se uskuteční v čase od 10:00 do 16:00 v prostorech ZŠ Amos, Pražská 1000, Dolní Jirčany.

Program jednání bude odsouhlasen účastníky na začátku schůze. Předpokládaný průběh je následující:

bod kdy co zpravodaj
  09:00 otevření místnosti  
  09:30 začátek registrace účastníků  
  09:55 konec registrace účastníků  
1 10:00 schválení programu schůze členové
2 10:10 zpráva předsedy o činnosti L. Nešněra
3 10:45 volba výboru a předsedy (požadavky) členové
  11:45 oběd  
4 12:45 rozprava: budoucnost spolku (produktové řízení, transparentnost, plány, spolupráce s kraji, ..) členové
  14:30 pauza  
5 14:45–16:00 prezentace projektů:  
  (14:45)    CityVizor Pavla Kadlecová, Martin Šebek
  (15:00)    DSW2 Praha 3 + Marek Sebera
  (15:15)    Gisquick Jáchym Čepický
  (15:30)    infrastruktura spolku a přenositelnost na obce L. Nešněra
  (15:45)    ostatní  
6 16:00 komentovaná prohlídka hi-tech multifunkční školy - nic není zábavněší, než realita viděná s odstupem Vít Olmr

Členské schůze se bude možné účastnit také s využitím videokonference Jitsi na adrese https://meet.vpsfree.cz/OM2020. Vzdáleně hlasovat:

  • bude možné pouze pomocí sítě Tox
  • žádáme členy, kteří vzdálenou účast plánují, aby nejpozději do 13. září 2020 zaslali zprávou z oficiálního účtu datových schránek člena Tox ID, které zástupce použije
  • klienta pro Tox můžete stáhnout na adrese https://tox.chat/download.html
  • základní návod je k dispozici na adrese https://cs.wikibooks.org/wiki/Tox

Také si dovolujeme upozornit na skutečnost, že hlasovat mohou pouze osoby, které doložily nebo nejpozději na členské schůzi doloží své oprávnění zastupovat člena na jednání spolku. Netýká se osob, které jsou zastupujícími dle Zákona o obcích (např. starosta, místostarosta, . . . ), nebo byly uvedeny v usnesení zastupitelstva.

Důležitým bodem je volba nového vedení, protože stávajícímu výboru vypršel dvouletý mandát. Prosíme, nepodceňte nominace, které zasílejte na níže uvedenou adresu též ideálně do 2020-09-13. Nároky na kandidáty uvádí bod 8.3 stanov.

Po ukončení členské schůze bude následovat prohlídka prostor školy doplněná veselými historkami z budování a provozu, naváže afterparty. Pro účely organizace nám, prosím, potvrďte předběžný zájem o tuto neformální část. Dotazy směřujte na e-mailovou adresu info@otevrenamesta.cz.

Těšíme se na setkání!

Seznam členů a jejich zástupců
Oficiální pozvánka

ZŠ Amos, Dolní Jirčany