Veřejná správa prakticky (VeSP 2020) - pozvánka

01. 02. 2020

Dne 18. 2. 2020 se v Pardubicích uskuteční 2. ročník konference Veřejná správa prakticky, kterou pořádají Otevřená města spolu s Univerzitou Pardubice.

Ústředním tématem ročníku je “politika podložená fakty” a bude demonstrována na příkladech od senzorických dat, přes problematiku bezdomovectví po rozkrývání vlastnických struktur. Akce je zároveň, coby osobní setkávání, protipólem/doplněkem webfóra a překlenutím přirozených omezení tohoto online světa.

Setkání je určeno pro všechny, kteří:

  • se zajímají o moderní a efektivní fungování úřadu, Smart City, IoT, GIS, …
  • chtějí sdílet nejčastější problémy a hledat jejich přenositelná řešení
  • chtějí zjistit, jak sdílet vlastní finanční, lidské a další zdroje a nenechávat ladem již dostupné
  • jsou odbornými nebo politickými představiteli samospráv

Účast na konferenci je zdarma po předchozí REGISTRACI (uzávěrka 2020-02-14)

Program

čas název / obsah kdo / organizace
10:00 zahájení - Jan Stejskal, děkan Fakulty ekonomicko-správní Upa
20 Využití crowdsourcingu pro sběr hlukových dat
Ukázka možnosti využití volně dostupné mobilní aplikace NoiseTube (Android) pro orientační měření hlukových dat a jejich následná vizualizace v prostředí GIS.
Jitka Komárková
Upa
20 Informační systémy pro spolupráci obyvatel a veřejné správy v konceptu chytrých měst
Systémy pro hlášení závad – princip fungování, rozhodování o výběru vhodného řešení, zapojení občanů do rozhodování o výběru a co přinesla data Plznito a ZmapujTo.
Hana Kopáčková
Upa
20 Problematika dostupného bydlení v Pardubicích
Výstupy projektu zpracovávaného pro Magistrát města Pardubice
Jan Mandys
Upa
30 Koncepční opatření vedoucí ke zkvalitnění vnitřního prostředí městských budov
V rámci spolupráce s městem Kladno jsem provedli monitoring vnitřního prostředí během dvou topných sezón na všech základních školách města Kladna. Vybudovali jsem si k tomu vlastní LoRaWAN síť. Na základě výsledků o stavu vnitřního prostředí bude město dělat koncepční opatření dopadající na všechny státní ZŠ a MŠ. Provedla se i pilotní instalace lokální rekuperační jednotky v jedné třídě.
Vít Janovský
ČVUT/UCEEB
30 Evidence-based přístup pro řešení bezdomovectví v ČR
Co stálo za brněnským projektem Rapid Re-Housing a co znamenal pro politiku sociálního bydlení v ČR? Jak další města v ČR využívají brněnskou zkušenost a co dalšího vzniká na poli sociálního bydlení? Jak může vypadat ucelená obecní politika sociálního bydlení založená na datech a tvrdých cílech?
Matěj Hon
Platforma pro sociální bydlení
12:00 oběd (60 minut)  
30 Evidence závad a poruch s napojením na Interní úkolovník
Proč vlastní, co umí a co ne, jak je napojena na úkolovník, kde dnes máme na 36 000 úkolů. Jaká je pracnost a řešení zpětné vazby pro občany.
Kamil Válek
Uherský Brod
15 Proč jsme nežádali o dotaci WiFi4EU
Dotační projekt WiFi4EU vypadá jako lákavá možnost, jak vybudovat veřejné, zdarma využitelné body pro přístup k Internetu. Stanovené podmínky ale způsobují, že může být – a v případě Kutné Hory také je – výhodnější budovat přístupové body bez této dotace.
Lukáš Jelínek
Kutná Hora
30 Beroun 2.1: Digitální územní plánování jako koncept datově vedené správy města
Beroun 2.1 je výsledkem ročního procesu přípravy zárodku digitálního územního plánu. Zavádí koncept uliční databanky, tj. co všechno můžeme/chceme vědět o své ulici. Na základě shromáždění dat z mnoha zdrojů včetně senzorické sítě nad 300 detektory budou sestavena cenná data pro rozhodování o budoucnosti Berouna, přístupná jako otevřená data.
Pavel Nácovský
CityOne s.r.o./CZECH.UP
30 Evidence based nástroje pro hodnocení politiky změny klimatu na místní a regionální úrovni
Současné (velké, globální) výzvy vyžadují informované reakce na všech úrovních. To je i případ politik zaměřených na změny klimatu (adaptace, mitigace), kde vznikají strategie a dokumenty pro města, místní akční skupiny, nebo jednoduché nástroje pro výpočet ekologické stopy. Hodnocení vlastního postupu umožňuje např. Metodika hodnocení udržitelných měst či jiné standardizované postupy.
Jana Dlouhá
UK/COPERNICUS Alliance
30 GlobalLeaks - naplnění směrnice EU o ochraně osob oznamujících porušení práva EU
Od poloviny roku 2021 budou muset obce nad 10 000 obyvatel (a zaměstnavatelé nad 50 osob) zavést bezpečné interní mechanismy pro oznamování. Představíme dosavadní zkušenosti z provozu na úrovni samospráv - Linka 199, GlobaLeaks, výhody a limity interních oznamovacích systémů.
Lenka Ježková
Oživení
30 Certifix™ - elektronická certifikace vlastnických struktur
V praxi si ukážeme, jak rozkrývat vlastnické struktury, identifikovat skutečného majitele a ušetřit čas a peníze při naplňování povinností dle zákona proti praní špinavých peněz, ZZVZ a při nakládání s EU dotacemi.
Marek Sebera, Petra Adolfová
TXP Asociace
45 Klíčové funkce a zranitelnosti samospráv – dílna
Sdílení znalostí a jejich konsolidace a posílení formálních i neformálních expertních vztahů.
Jan Fuka
Upa
17:00 volné pokračování v prostorách Pivovaru Pardubice
(asi 2 h, konec dle nálady a chuti)