Veřejná správa prakticky

01. 04. 2019

Dne 26. 2. 2019 se v prostorách Univerzity Pardubice konal 1. ročník Konference „Veřejná správa prakticky“ – setkání specialistů ICT měst a obcí, kterou pořádala Otevřená města spolu s Univerzitou Pardubice.

Konference se věnovala především participativním technologiím, IoT a vybudování infrastruktury pro IoT v Novém Městě na Moravě, knowledge managementu a sdílení, CityVizoru a problematice GIS.

Cílem konference bylo, mimo jiné, také zmapování aktuálních problémů, se kterými se obce potýkají a hledání jejich společných řešení a možností spolupráce.

"Tato konference nám pomáhá odhalovat potřeby našich členských obcí a společně s jejich odborníky najít vhodný způsob spolupráce. Někdy je výhodné vyvinout software na míru, jindy je lepší cestou vyjednat slevu.", říká předseda spolku Otevřená města Ondřej Profant. "Náš úřad se potýká s mnoha problémy, se kterými mohou Otevřená města pomoci. Například aplikace Cityvizor zpřehledňuje prezentaci rozpočtu a jeho plnění občanům.", říká Pavel Kováč z úřadu městské části Prahy 5, účastník konference.

„Mám radost, že se podařilo zapojit dvě univerzity (vedle Univerzity Pardubice i Masarykovu univerzitu, konkrétně KISK) a také naše přidružené členy a další subjekty. Bourají se bubliny a je to skvělá příležitost pro výměnu zkušeností, říká Ladislav Nešněra, člen výboru Otevřených měst.“ A dále doplňuje: „Akci vnímám jako spouštěč, nikoliv výsledek, protože ta hlavní práce bude teprve následovat. Aby se naplnil smysl konference jako příležitosti k setkání a katalyzátor praktických kroků. Spolek k tomu vytváří komunikační a technické zázemí, pomáháme s naplněním znalostní báze, ale těžiště je v samotných účastnících. A doufáme, že se budou postupně přidávat další. V tomto směru jdeme na nejzazší hranici možného, aby princip otevřenosti nezůstal jen v názvu konference nebo našeho spolku. V rámci konference proběhl pracovní workshop s cílem identifikovat skutečné problémy efektivního rozvoje IT měst a obcí. Jako nejpalčivější problémy účastníci konference označili problematiku uzamčení u dodavatele, přenositelnost dat a sdílení znalostí. Další v pořadí byly stesky na nedostatek kvalifikovaného personálu a na schopnosti specifikovat požadavky na potřebný SW, technická řešení a dlouhodobé strategie. Výrazně byla také patrná obava z právní problematiky.“

Workshop zajišťoval Kabinet informačních studií a knihovnictví (KISK) - akademické pracoviště Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Frank Bold (organizace právníků, jejíž vizí je svobodná společnost), přidružený člen Otevřených měst. Z identifikovaných čtyř desítek palčivých témat měli sami účastníci na dobrou třetinu odpověď, což jen podtrhuje smysl a důležitost intenzivního předávání znalostí a vzájemné pomoci ve veřejné správě/samosprávě případně vyvinutí koordinovaného úsilí tam, kde řešení leží mimo možnosti jednotlivých aktérů.

Na základě pozitivních ohlasů zúčastněných obcí a skutečnosti, že Otevřená města považují sdílení problémů měst a obcí a zkušeností s jejich řešením za obecně velmi přínosné, rozhodli se organizátoři uspořádat tuto akci i v roce příštím.

Otevřená města jsou velmi vděčná Univerzitě Pardubice a především Fakultě ekonomicko – správní za poskytnutí velmi reprezentativních a příhodných prostor a velkou vstřícnost a pohostinnost.

Otevřená města jsou spolek měst, která prosazují otevřené fungování místní samosprávy, zejména zveřejňování informací a otevřená data, otevřené zadávání veřejných zakázek, zapojování veřejnosti do rozhodování, open source, otevřené technologie a standardy.