Pozvánka: Veřejná správa prakticky

14. 02. 2019

Dne 26. 2. 2019 se v Pardubicích uskuteční 1. ročník setkání specialistů ICT měst a obcí - Veřejná správa prakticky, které pořádají Otevřená města spolu s Univerzitou Pardubice.

Hlavními tématy jsou participativní technologie, IoT, knowledge management a sdílení, CityVizor a problematika GIS. Cílem je také monitoring aktuálních problémů, se kterými se obce potýkají a hledání jejich společných řešení a možností spolupráce.

Setkání je určeno pro všechny, kteří :

  • se zajímají o moderní a efektivní fungování úřadu, Smart City, IoT, GIS, …
  • chtějí sdílet nejčastější problémy a hledat jejich přenositelná řešení
  • chtějí zjistit, jak sdílet vlastní finanční, lidské a další zdroje a nenechávat ladem již dostupné
  • se zajímají, jak by s řešením aktuálních problémů měst a obcí mohla pomoci Otevřená města

Program

čas název / obsah kdo / organizace
10:00 zahájení  
60 Představení Fakulty ekonomicko-správní a výzkumů zaměřených na participativní technologie |
Budou představeny dva současné směry výzkumu Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice - participativní technologie, které umožňují aktivní zapojení občanů do místního dění a komunikace se samosprávou, a hodnocení použitelnosti se zaměřením na webové GIS technologie (geoportály). Představíme rovněž hostující univerzitu a její fakulty s důrazem na Fakultu ekonomicko-správní. Nastíníme možnosti spolupráce a předvedeme ukázky studentských prací.
Jitka Komárková, Hana Kopáčková
Univerzita Pardubice
45 IoT otevřeně, levně a snadno
Jak si postavit vlastní síť LoRaWAN pro potřeby města. Jak ji dát k dispozici firmám a občanům. Dozvíte se úskalí, která vás mohou potkat. Seznámím vás praktickým nasazením. Dále se dozvíte, v čem je dobré se opírat o komunitu TTN (The Things Network).
Zbyněk Grepl
Nové Město na Moravě
12:00 oběd je zajištěn v nedaleké restauraci U Josefa  
45 CityVizor po roce a půl
Aplikace povzbuzená několikerým oceněním se dále rozvíjí. Podíváme se, co je nového, co se plánuje, ale hlavně na praxi připojování jednotlivých obcí. A velmi rádi se dozvíme, v čem vám pomáhá a co jí naopak chybí.
Martin Kopeček
MF ČR
45 Knowledge management organizací a zároveň sdílení znalostí napříč ČR
Odchod pracovníků, klíčových dvojnásob, je známou zranitelností organizací. Podíváme se a prakticky vyzkoušíme, jak problému efektivně čelit pomocí projektu, který tu je s námi přes 18 let a zároveň umožňuje sdílení znalostí více jak 6 000 českých obcí.
Ladislav Nešněra
Otevřená města, z. s.
45 Otevřený projekt GISQuick - rychlé sdílení dat z prostředí QGIS
QGISQuick je open source webová publikační platforma prostorových dat. Pomocí Gisquick vytvoříte webovou mapu “na několik kliknutí” z prostředí desktopu QGIS. Gisquick jsme vytvořili spolu s našimi slovenskými kolegy a uplatnili jsme při tom naše společné zkušenosti při tvorbě mapových aplikací pro menší obce. Součástí prezentace bude živá ukázka a naším cílem je i zpětná vazba, co musí webová mapa umět, aby byla atraktivní pro obce v ČR? Gisquick můžete už nyní vyzkoušet na adrese http://gisquick.org a to jak na vlastních datech, tak na několika připravených veřejných projektech.
Jáchym Čepický
OpenGeoLabs s.r.o
60 Slasti a strasti obecního ICT A B
Sdílení praktických zkušeností a rozbor stávajícího i očekávaného stavu ICT v malých moderovaných týmech. Kombinací metod brainwritingu, focus group a dot votingu s důrazem na rozšíření znalostní báze a navázání expertních vztahů.
Petr Kalíšek, Michal Kuk
& účastníci
Frank Bold
& KISK FF MU
17:00 volné pokračování v prostorách Pivovaru Pardubice