Členská schůze Otevřených měst #4 | Praha

19. 06. 2019

Zveme členy, zájemce o členství i ostatní příznivce na členskou schůzi, která proběhne v úterý 25. června 2019 v Praze.

Členská schůze se uskuteční v čase od 10:00 do 16:00 v prostorech Galerie 1, Štěpánská 47, Praha 1.

Program jednání bude odsouhlasen účastníky na začátku schůze. Předpokládaný průběh je následující:

bod kdy co zpravodaj
bod kdy co zpravodaj
  09:00 otevření místnosti  
  09:30 začátek registrace účastníků  
  09:55 konec registrace účastníků  
1 10:00 schválení programu schůze členové
2 10:10 zpráva předsedy o činnosti O. Profant
3 10:45 úprava stanov (zrušení přechodného bodu) L. Nešněra/členové
4 11:00 volba předsedy a doobsazení výboru členové
5 11:30 výměna informací a koordinace činnosti obec <> spolek L. Nešněra
  11:45 oběd  
6 12:30 workshop:
sdílení pozitivních zkušeností členů + problémy k řešení
členové
  14:30 pauza  
7 14:45–16:00 rozprava:  
  (14:45)    CityVizor Martin Šebek
  (16:00)    eMMB Ondřej Kotas
  (15:15)    participativní rozpočet Ondřej Kotas
  (15:30)    možnosti využití dotační podpory z evropských fondů V. Klecanda
  (15:45)    ostatní  
8 16:00 ukončení  

Členské schůze se bude možné účastnit také s využitím videokonference Jitsi Meet na adrese https://meet.jit.si/OM2019. Vzdáleně bude možné hlasovat pouze pomocí sítě Tox. Žádáme členy, kteří vzdálenou účast plánují, aby nám pro účely hlasování na členské schůzi 25. června 2019 nejpozději do 22. června 2019 zaslali zprávou z oficiálního účtu datových schránek člena Tox ID, ze kterého bude zástupce člena hlasovat. Jiná forma vzdáleného hlasování nebude možná.

Klienta pro Tox můžete stáhnout na adrese https://tox.chat/download.html. Základní návod je k dispozici na adrese https://cs.wikibooks.org/wiki/Tox.

Také si dovolujeme upozornit na skutečnost, že hlasovat mohou pouze osoby, které doložily nebo nejpozději na členské schůzi doloží své oprávnění zastupovat člena na jednání spolku. Netýká se osob, které jsou zastupujícími dle Zákona o obcích (např. starosta, místostarosta, . . . ), nebo byly uvedeny v usnesení zastupitelstva.

Po ukončení členské schůze bude následovat afterparty. Pro účely organizace nám, prosím, potvrďte předběžný zájem o tuto neformální část. Dotazy směřujte na e-mailovou adresu info@otevrenamesta.cz.

Těšíme se na setkání!

Seznam členů a jejich zástupců
Oficiální pozvánka

Galerie 1, Praha 1