Chcete státem ověřeného uživatele? Máme!

02. 12. 2019

Patrně nikomu neunikla existence elektronických občanek nebo státem garantovaných elektronických identit – NIA.

K převzetí státem zaručeně ověřených údajů jako jsou jméno, věk či bydliště uživatelů přistupujících k elektronickým službám vaší obce, zřízené organizace nebo dokonce soukromoprávního subjektu je ještě kus cesty. A právě ten jsme se rozhodli prakticky absolvovat, zdokumentovat a vytvořit PHP knihovnu, která zjednodušší integraci a tuto nabídnout k volnému studiu, užití, úpravám i dalšímu šíření.

První, s kým jsme se o výstup podělili byli kolegové z CESNETu a Masarykovi univerzity (spolupracujeme s nimi v rámci poněkud širšího projektu), protože jak komentuje Michal Procházka i

„Akademická sféra v čele se sdružením CESNET má zájem se integrovat do národního eID systému, kde vidí velký potenciál v důvěryhodném ověřování osob vůči službám z akademické sféry.“

Dokumentace cílí na vývojáře a implementátory, ale poskytuje dobrý vhled do problematiky vedoucím ICT oddělením, stejným směrem zaměřeným politiků či prostě zájemcům o problematiku státních elektronických identit.

Úplně hotovo ještě nemáme – chceme ještě implementaci do některého z široce užívaných produktů. Jedním z dobrých adeptů je WordPress.

Za vstřícnost průvodcovství a pomoc při více jak půlroční realizaci děkuje pracovníkům MV ČR a SZR ČR.

Jako vždy – zpětnou vazbu vřele vítáme


Errata: